“Għaddi” – an experiential walk through Kalkara

Matul din il-ġimgħa l-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara ffirmat il-kuntratt li permezz tiegħu matul is-sena d-dieħla ser tkun qed tniehdi l-proġett bl-isem: "Għaddi" - an experiential walk through Kalkara. Dan il-proġett kien sottomess bħala applikazzjoni tal-fond Creative Communities mnhiedi mill-Kunsill Malti għall-Arti, liema applikazzjoni ġiet ikklassifikata fl-ewwel post minn dawk kollha sottomessi f'din l-edizzjoni. Il-proġett għandu l-għan… Continue reading “Għaddi” – an experiential walk through Kalkara

L-Ismijiet tat-Toroq fil-Kalkara

Bħala parti mir-rakkommandazzjonijiet li l-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara wettqet fil-konfront tal-Istrateġija tal-Kottonera, matul il-ġimgħa li għaddiet ġie ppreżentat rapport lill-Kunsill Lokali tal-Kalkara dwar suġġerimenti għal tibdil f’xi ismijiet tat-toroq fil-lokalità. L-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara temmen li wasal iż-żmien li ammont ta’ toroq fil-Kalkara jingħataw isem ġdid, dan l-iżjed bħala rifless ta’ toroq ġodda li sal-lum jinsabu mingħajr… Continue reading L-Ismijiet tat-Toroq fil-Kalkara

Proposti għal Kalkara aħjar

Matul ix-xahar ta' Novembru, l-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara ppreżentat dokument ta' proposti dwar il-Kalkara lill-Onorevoli Glenn Bedingfield bħala parti mis-sejħa li saret għall-konsultazzjoni pubblika dwar l-Istrateġija tal-Kottonera. L-Assoċjazzjoni, filwaqt li apprezzat li din l-istrateġija proposta mhux biss tinkludi fiha t-tliet ibliet li storikament iffurmaw il-Kottonera iżda ukoll il-Kalkara, saħqet li kien ilu jinħass il-bżonn li din… Continue reading Proposti għal Kalkara aħjar

Strateġija għall-Kottonera: Ippreżentati l-proposti tal-Assoċjazzjoni

Nhar it-Tlieta 13 ta' Novembru rappreżentanza mill-Kumitat tad-Direzzjoni tal-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara kellha laqgħa mal-Onor. Glenn Bedingfield fejn matulha ġew preżentati b'mod uffiċjali l-proposti minn naħa tal-Assoċjazzjoni fir-rigward tal-Istrateġija għall-Kottonera. L-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara innotat b'sodisfazzjon il-pubblikazzjoni ta' dan id-dokument ta' konsultazzjoni maħruġ mill-Kumitat għar-Rijabilitazzjoni tal-Kottonera. L-Assoċjazzjoni uriet ukoll l-apprezzament tagħha li din l-istrateġija proposta mhux biss… Continue reading Strateġija għall-Kottonera: Ippreżentati l-proposti tal-Assoċjazzjoni

Laqgħa informali ma’ Dr. Jeffrey Pullicino Orlando

Rappreżentanza mill-Kumitat tad-Direzzjoni tal-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara nhar il-Ħamis 27 ta' Settembru kellha laqgħa informali ma' Dr. Jeffrey Pullicino Orlando, Chairman tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija, ġewwa l-uffiċju tal-MCST f'Villa Bighi l-Kalkara. Matul din il-laqgħa l-Kumitat wera l-apprezzament tiegħu għall-proġett Esplora, proġett mill-isbaħ li twettaq mill-MCST u li bidel parti mill-kumpless ta' Bighi li kienet dilapidata,… Continue reading Laqgħa informali ma’ Dr. Jeffrey Pullicino Orlando