Merħba

fbLogoyoutubeLogo   maltese english

Fil-Għoli Nerfgħek Kalkara

L-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara hija għaqda volontarja bl-għan prinċipali li sservi ta’ pjattaforma għal inizjattivi immirati lejn aktar għarfien tar-raħal tal-Kalkara u twettiq ta’ proġetti immirati għall-komunità.

L-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara kellha l-bidu tagħha fis-sena 2017 u hija għaqda volontarja, awtonoma u mhix imwaqqfa għal skop ta’ profitt. Uħud mill-għanjiet tagħha jinkludu:

a. Il-ħarsien u t-tisħiħ tal-identità soċjali, kulturali, artistika, arkitettonika, reliġjuża u tradizzjonali tal-Kalkara u dan billi twassal għarfien b’mod lokali, nazzjonali u anki internazzjonali permezz ta’ metodi differenti.

b. Attivitajiet immirati għall-pubbliku b’għan edukattiv.

ċ. Immaniġjar u finanzjament ta’ proġetti ta’ tisbieħ fl-imkejjen u fil-binjiet ta’ natura pubblika fil-Kalkara liema proġetti jinkludu inizjattivi ġodda u restawr ta’ affarijiet eżistenti.


L-Aħħar Aħbar

Inawgurazzjoni tar-restawr tal-irħama ta’ Ernle Bradford fil-Kalkara

Nhar il-Ħadd 7 ta’ Novemberu, wara ħamsa u tletin sena mill-mewt tal-kittieb u storiku Ernle Bradford, l-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara inawgurat uffiċjalment ir-restawr fuq irħama kommemorattiva li tfakkar lil dan l-awtur li għex fil-Kalkara stess. Matul l-aħħar xhur, l-istess Assoċjazzjoni saħqet dwar il-bżonn li jsir restawr ta’ din l-irħama li minħabba ż-żmien u l-elementi spiċċat fi stat ħażin ħafna… agħfas biex taqra izjed

Free Wifi