Merħba

fbLogoyoutubeLogo   maltese english

Fil-Għoli Nerfgħek Kalkara

L-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara hija għaqda volontarja bl-għan prinċipali li sservi ta’ pjattaforma għal inizjattivi immirati lejn aktar għarfien tar-raħal tal-Kalkara u twettiq ta’ proġetti immirati għall-komunità.

L-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara kellha l-bidu tagħha fis-sena 2017 u hija għaqda volontarja, awtonoma u mhix imwaqqfa għal skop ta’ profitt. Uħud mill-għanjiet tagħha jinkludu:

a. Il-ħarsien u t-tisħiħ tal-identità soċjali, kulturali, artistika, arkitettonika, reliġjuża u tradizzjonali tal-Kalkara u dan billi twassal għarfien b’mod lokali, nazzjonali u anki internazzjonali permezz ta’ metodi differenti.

b. Attivitajiet immirati għall-pubbliku b’għan edukattiv.

ċ. Immaniġjar u finanzjament ta’ proġetti ta’ tisbieħ fl-imkejjen u fil-binjiet ta’ natura pubblika fil-Kalkara liema proġetti jinkludu inizjattivi ġodda u restawr ta’ affarijiet eżistenti.


L-Aħħar Aħbar

Laqgħa mal-Ministru Onor. Dr. Josè Herrera

Matul l-aħħar jiem delegazzjoni mill-Kumitat tad-Direzzjoni tal-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara kellha laqgħa mal-Onor. Dr. Josè Herrera, Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali. Fost it-temi li ġew diskussi nsibu r-restawr u l-manutenzjoni tal-Forti Ricasoli fejn l-Onor. Dr. Herrera mhux biss tkellem dwar l-inizjattivi u l-ħidma li għaddejja bħalissa… agħfas biex taqra izjed