Merħba

fbLogoyoutubeLogo   maltese english

Fil-Għoli Nerfgħek Kalkara

L-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara hija għaqda volontarja bl-għan prinċipali li sservi ta’ pjattaforma għal inizjattivi immirati lejn aktar għarfien tar-raħal tal-Kalkara u twettiq ta’ proġetti immirati għall-komunità.

L-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara kellha l-bidu tagħha fis-sena 2017 u hija għaqda volontarja, awtonoma u mhix imwaqqfa għal skop ta’ profitt. Uħud mill-għanjiet tagħha jinkludu:

a. Il-ħarsien u t-tisħiħ tal-identità soċjali, kulturali, artistika, arkitettonika, reliġjuża u tradizzjonali tal-Kalkara u dan billi twassal għarfien b’mod lokali, nazzjonali u anki internazzjonali permezz ta’ metodi differenti.

b. Attivitajiet immirati għall-pubbliku b’għan edukattiv.

ċ. Immaniġjar u finanzjament ta’ proġetti ta’ tisbieħ fl-imkejjen u fil-binjiet ta’ natura pubblika fil-Kalkara liema proġetti jinkludu inizjattivi ġodda u restawr ta’ affarijiet eżistenti.


L-Aħħar Aħbar

Stqarrija Pubblika: il-Forti Salvatur fil-Kalkara

Il-Forti Salvatur inkluż Bieb is-Salvatur, li jinsab biswit it-tieni daħla għall-Kalkara, għandu storja kbira u interessanti. Mhux l-istess jista’ jingħad għall-istat diżastruż u ta’ telqa li jinsab fih illum u l-mod ta’ kif qed jintuża. L-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara temmen bis-sħiħ li postijiet storiċi bħal dan il-forti għandu jinstabilhom użu alternattiv, mhux biss li jagħmlilhom ġieh, iżda wisq iżjed li jżommhom ħajjin taħt manutenzjoni… agħfas biex taqra izjed

Free Wifi360KalkaraChurch