Kumitat tad-Direzzjoni

maltese english

Kumitati tal-Passat

Fil-Għoli Nerfgħek Kalkara

Sena 2019, 2020 u 2021

Kumiatt 2019

President – Ivan Cauchi

ivan

Segretarju – Kav. Duncan Brincat

duncan

Teżorier – Josette Deguara

josette

Viċi President – Nathalie Seguna

nathalie

Uffiċjal tal-Komunikazzjoni – Kav. Etienne Camilleri

etienne

Membru – Perit Benjamin Vassallo

benjamin

Membru – Omar Scicluna

omar