Il-Forti Ricasoli, ħsarat wara l-maltemp

Intervista lis-Segretarju Duncan Brincat u lill-Kaxxiera Josette Deguara mil-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara li saret minn Quinton Scerri u Clara Farrugia dwar il-Forti Ricasoli matul il-programm TVAM fuq TVM imxandar nhar il-Ġimgħa 1 ta' Marzu 2019. Kull dritt riservat lil TVM u l-produtturi. Ħadna xokk kbir meta rajna l-istat li qegħdha fih il-forti - Josette Deguara  

Strateġija għall-Kottonera: Ippreżentati l-proposti tal-Assoċjazzjoni

Nhar it-Tlieta 13 ta' Novembru rappreżentanza mill-Kumitat tad-Direzzjoni tal-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara kellha laqgħa mal-Onor. Glenn Bedingfield fejn matulha ġew preżentati b'mod uffiċjali l-proposti minn naħa tal-Assoċjazzjoni fir-rigward tal-Istrateġija għall-Kottonera. L-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara innotat b'sodisfazzjon il-pubblikazzjoni ta' dan id-dokument ta' konsultazzjoni maħruġ mill-Kumitat għar-Rijabilitazzjoni tal-Kottonera. L-Assoċjazzjoni uriet ukoll l-apprezzament tagħha li din l-istrateġija proposta mhux biss… Continue reading Strateġija għall-Kottonera: Ippreżentati l-proposti tal-Assoċjazzjoni

Strateġija għall-Kottonera: Jitħabbar il-proġett tax-Xatt tal-Kalkara

Nhar il-Ġimgħa 26 ta’ Ottubru rappreżentanza mill-Kumitat tad-Direzzjoni tal-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara attendiet għal-Laqgħa ta’ Konsultazzjoni Pubblika dwar l-Istrateġija għall-Kottonera mtella’ mill-Kumitat għar-Rijabilitazzjoni għall-Kottonera. Matul din il-laqgħa ġie diskuss fit-tul id-dokument propost mill-Gvern dwar proġetti fiż-żona tal-Kottonera u l-Kalkara, filwaqt li saru diversi interventi mill-pubbliku dwar l-istess strateġija. Sadanittant, matul l-istess laqgħa, l-Onor. Glenn Bedingfield, Koordinatur… Continue reading Strateġija għall-Kottonera: Jitħabbar il-proġett tax-Xatt tal-Kalkara

Laqgħa kordjali mal-Onor. Chris Agius

Nhar l-Erbgħa 12 ta' Settembru rappreżentanza mill-Kumitat tad-Direzzjoni tal-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara kellha laqgħa kordjali mal-Onor. Chris Agius, Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u s-Suq tal-Propjetà fi ħdan il-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali. Matul din il-laqgħa ġiet diskussa fit-tul is-sitwazzjoni tal-ħitan kollha li jdawru Villa Portelli, preżentement użataha mill-MCAST bħala l-Istitut tal-Inġinerija u t-Trasport Marittimu. Dawn il-ħitan… Continue reading Laqgħa kordjali mal-Onor. Chris Agius

Laqgħa mal-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat

Nhar it-Tnejn 27 ta' Awwissu rappreżentanza mill-Kumitat tal-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara kellha laqgħa kordjali mal-Prim Ministru ta' Malta Dr. Joseph Muscat fil-Berġa ta' Kastilja, fejn matulha ġie preżentat ir-rapport li l-istess Assoċjazzjoni ħejjiet dwar il-Forti Ricasoli. Matul din il-laqgħa l-Assoċjazzjoni spjegat il-ħtieġa li jsiru xogħlijiet ta' emerġenza fil-Forti Ricasoli, speċjalment f'żoni li jinsabu f'periklu kbir minn… Continue reading Laqgħa mal-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat