Stqarrija Pubblika: il-Forti Salvatur fil-Kalkara

Il-Forti Salvatur inkluż Bieb is-Salvatur, li jinsab biswit it-tieni daħla għall-Kalkara, għandu storja kbira u interessanti. Mhux l-istess jista’ jingħad għall-istat diżastruż u ta' telqa li jinsab fih illum u l-mod ta’ kif qed jintuża. L-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara temmen bis-sħiħ li postijiet storiċi bħal dan il-forti għandu jinstabilhom użu alternattiv, mhux biss li jagħmlilhom ġieh,… Continue reading Stqarrija Pubblika: il-Forti Salvatur fil-Kalkara

Inawgurazzjoni tar-restawr tal-irħama ta’ Ernle Bradford fil-Kalkara

Nhar il-Ħadd 7 ta’ Novemberu, wara ħamsa u tletin sena mill-mewt tal-kittieb u storiku Ernle Bradford, l-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara inawgurat uffiċjalment ir-restawr fuq irħama kommemorattiva li tfakkar lil dan l-awtur li għex fil-Kalkara stess. Matul l-aħħar xhur, l-istess Assoċjazzjoni saħqet dwar il-bżonn li jsir restawr ta’ din l-irħama li minħabba ż-żmien u l-elementi spiċċat fi… Continue reading Inawgurazzjoni tar-restawr tal-irħama ta’ Ernle Bradford fil-Kalkara

Restawrata l-irħama ta’ Ernle Bradford

Ħamsa u tletin sena ilu, eżattament nhar it-8 ta' Mejju 1986, miet l-istoriku u kittieb Ernle Bradford, li għex parti sew minn ħajtu fil-Kalkara. Fl-istess sena, nhar it-3 ta' Novembru, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin u l-Kultura Dr. Alex Sceberras Trigona, kien inawgura irħama kommemorattiva fi Triq Malta Rebbieħa (qabel magħrufha bħala Triq Marina) mal-faċċata tad-dar fejn kien jgħix,… Continue reading Restawrata l-irħama ta’ Ernle Bradford

Restawr ta’ Opri tal-Irħam fil-Knisja

Nhar il-Ħamis 15 ta’ Lulju 2021 fil-Knisja Parrokkjali tal-Kalkara, l-Onor. Glenn Bedingfield inawgura b’mod uffiċjali proġett ieħor importanti b’risq il-konservazzjoni tal-wirt storiku-reliġjuż tal-Kalkara li l-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara ħadmet fuqu matul l-aħħar xhur. Permezz ta’ fondi miksuba mill-Cottonera Projects and Initiatives Fund tal-Fondazzjoni Kottonera sar restawr intensiv fuq tliet opri tal-irħam li jinsabu fil-Knisja Parrokkjali. Dawn… Continue reading Restawr ta’ Opri tal-Irħam fil-Knisja

Inawgurazzjoni tal-Proġett tal-Ventartal

Matul il-Quddiesa Solenni li saret fil-Knisja Parrokkjali tal-Kalkara nhar it-Tnejn 12 ta' Lulju 2021, liema quddiesa mmarkat il-ftuħ tal-festa solenni ta' San Ġużepp, l-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara inawgurat proġett kbir li l-ħidma fuqu kienet ilha għaddejja għal dawn l-aħħar erba’ snin, għalkemm ix-xewqa għalih u anki ħidma oħra seħħet fl-aħħar ħamsa u għoxrin sena. Dan il-proġett… Continue reading Inawgurazzjoni tal-Proġett tal-Ventartal