L-Ismijiet tat-Toroq fil-Kalkara

Bħala parti mir-rakkommandazzjonijiet li l-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara wettqet fil-konfront tal-Istrateġija tal-Kottonera, matul il-ġimgħa li għaddiet ġie ppreżentat rapport lill-Kunsill Lokali tal-Kalkara dwar suġġerimenti għal tibdil f’xi ismijiet tat-toroq fil-lokalità. L-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara temmen li wasal iż-żmien li ammont ta’ toroq fil-Kalkara jingħataw isem ġdid, dan l-iżjed bħala rifless ta’ toroq ġodda li sal-lum jinsabu mingħajr… Continue reading L-Ismijiet tat-Toroq fil-Kalkara

Laqgħa mas-Sindku tal-Kalkara

Nhar l-Erbgħa 9 ta' Mejju rappreżentanza mill-Kumitat tad-Direzzjoni tal-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara attendiet għal-laqgħa kordjali ta' introduzzjoni mas-Sindku tal-Kalkara, is-Sinjura Speranza Chircop. Matul din il-laqgħa, li saret ġewwa l-muniċipju tal-lokalità, ġew diskussi diversi temi ta' interess komuni, fosthom il-Forti Ricasoli, ir-restawr meħtieġ ta' postijiet storiċi fil-Kalkara u proġetti futuri li l-Assoċjazzjoni daħlet għalihom. Il-President, is-Sur Ivan… Continue reading Laqgħa mas-Sindku tal-Kalkara