Kumitati tal-Passat

maltese english

Sena 2018

ritratt kumitat
President: Ivan Cauchi, Segretarju: Kav. Duncan Brincat, Teżorier: Josette Deguara, Viċi President: Nathalie Seguna, Uffiċjal tal-Komunikazzjoni: Kav. Etienne Camilleri, Membru: Rose Darmanin u Membru: Omar Seguna