Aħbarijiet

Laqgħa mal-Ministru Onor. Dr. Josè Herrera

Matul l-aħħar jiem delegazzjoni mill-Kumitat tad-Direzzjoni tal-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara kellha laqgħa mal-Onor. Dr. Josè Herrera, Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali. Fost it-temi li ġew diskussi nsibu r-restawr u l-manutenzjoni tal-Forti Ricasoli fejn l-Onor. Dr. Herrera mhux biss tkellem dwar l-inizjattivi u l-ħidma li għaddejja bħalissa, iżda sostna l-impenn tiegħu li jinstabu fondi biex… Continue reading Laqgħa mal-Ministru Onor. Dr. Josè Herrera

Għaddi – Mixja esperjenzali madwar il-Kalkara

  Għaddi – Mixja esperjenzali madwar il-Kalkara, huwa proġett bl-għan li jiċċelebra l-identità soċjo-kulturali, l-istorja u l-memorja kollettiva tal-Kalkara. Wara proċess ta’ ko-kreazzjoni li ilu għaddej minn Jannar, numru ta’ membri mill-komunità Kalkariża jirrakuntaw l-istejjer u l-esperjenzi tar-raħal waqt li jaqsmu l-ħiliet u s-snajja’ tagħhom bħala parti minn mixja esperjenzali miftuħa għall-pubbliku – b’mod speċjali għall-familji… Continue reading Għaddi – Mixja esperjenzali madwar il-Kalkara

Restawr tal-Forti Ricasoli

L-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara tinnota b’sodisfazzjoni il-ħidma kbira ta’ restawr li għaddejja matul din is-sena fuq diversi binjiet li jiffurmaw parti mill-Forti Ricasoli. Kienet l-istess Assoċjazzjoni li fl-2018 bdiet kampanja ta’ informazzjoni u għarfien dwar il-ħtieġa li jsir restawr komprensiv fuq dan l-ikbar forti fl-Ewropa. L-Assoċjazzjoni ħadet ħsieb li tħejji rapport tad-diversi ħsarat li jeżistu u… Continue reading Restawr tal-Forti Ricasoli

Heritage Trail fil-Kalkara

Matul l-aħħar ġranet l-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara ffirmat il-kuntratt li permezz tiegħu matul ix-xhur li ġejjin se tidħol għal proġett taħt Miżura 3 'Promotion of the Cultural Heritage' konfinanzjat minn fondi Ewropej permezz tal-programm LEADER bħala parti mill-Programm ta’ Żvilupp Rurali 2014-2020. Il-proġett għandu l-għan li joħloq 'heritage trail' tal-aktar siti importanti fil-Kalkara u hekk joħloq… Continue reading Heritage Trail fil-Kalkara

Tiġdid il-ġrajja

L-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara għadha kif ippubblikat il-ktieb 'Tiġdid il-ġrajja: Dokumentazzjoni tar-restawr tar-rakkmu tal-ventartal prinċipali tal-artal maġġur tal-Knisja Parrokkjali ta' San Ġużepp tal-Kalkara fuq sfond storiku', kitba u riċerka tal-Kav. Duncan Brincat. Dan il-ktieb ġie ppubblikat bħala parti mill-proġett li l-Assoċjazzjoni wettqet parzjalment iffinanzjat mill-programm LEADER tal-Unjoni Ewropeja. Il-ktieb huwa miktub bil-Malti u bl-Ingliż. Din il-pubblikazzjoni… Continue reading Tiġdid il-ġrajja