Aħbarijiet

Ħames ismijiet ġodda tat-toroq

L-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara tinnota b’sodisfazzjoni l-ħidma tal-Kunsill Lokali tal-Kalkara li permezz tagħha matul l-aħħar ġranet il-Kumitat għat-Tismija ta’ Toroq approva ħames ismijiet ġodda għal toroq fil-Kalkara, bl-avviż tagħhom jiġi ppubblikat fil-Gazzetta tal-Gvern. Dawn huma: Dawret Fra Giovanni Bichi, Triq Malta Rebbieħa, Triq ir-Regatta 1969, Sqaq Ernle Bradford u Sqaq il-Kan. Ġużepp Azzopardi. Din il-ħidma ssegwi… Continue reading Ħames ismijiet ġodda tat-toroq

Restawr ta’ opri tal-irħam

L-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara matul l-aħħar ġranet nehdiet proġett ieħor importanti b’risq il-konservazzjoni tal-wirt storiku-reliġjuż tal-Kalkara. Permezz ta’ fondi miksuba mill-Cottonera Projects and Initiatives Fund tal-Fondazzjoni Kottonera qed isir restawr intensiv fuq tliet opri tal-irħam li jinsabu fil-Knisja Parrokkjali. Dawn huma: il-battisteru tal-magħmudija xogħol il-marmista Mariano Russo u li kien imqiegħed fil-Knisja l-antika fl-1898 u salvat… Continue reading Restawr ta’ opri tal-irħam

Inawgurazzjoni ta’ Heritage Trail u Mappa Turistika tal-Kalkara

Il-proġett tal-Heritage Trail fil-Kalkara ġie inawgurat mis-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi u s-Segretarju Parlamentari għall-Isport, ir-Rikreazzjoni u l-Għaqdiet Volontarji, Clifton Grima flimkien mall-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara. Dan il-proġett jikkonsisti fi 15-il stand tal-istainless steel imwaħħla f’siti importanti fil-Kalkara, u b’informazzjoni mnaqqxa fuqhom bil-Malti u bl-Ingliż, kif ukoll kodiċi QR li jwassal lill-utent għal ritratti… Continue reading Inawgurazzjoni ta’ Heritage Trail u Mappa Turistika tal-Kalkara

Heritage Trail fil-Kalkara

Matul dawn l-aħħar xhur l-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara ħadmet qatiegħ fuq il-proġett tal-'Kalkara Heritage Trail', mixja madwar il-Kalkara fejn f'diversi nħawi storiċi tar-raħal twaħħlu b'mod permanenti 15-il information stand tal-istainless steel b'informazzjoni storika bil-Malti u bl-Ingliż. Kull plakka għandha ukoll QR code li permezz tiegħu tista'  taċċessa iżjed informazzjoni u ritratti dwar kull sit storiku. It-twaħħil… Continue reading Heritage Trail fil-Kalkara

Il-Milied u s-Sena t-tajba

Il-Kumitat tal-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara jixtieq jawgura lil kulħadd il-Milied u s-Sena t-tajba. Ħajr lil kull min tana l-għajnuna fit-twettiq tal-ħidma tagħna matul l-aħħar sena. (Grafika ta' Andre Gatt) The Committee of Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara would like to wish everyone a merry Christmas and a Happy New Year. Special thanks go to all those who supported… Continue reading Il-Milied u s-Sena t-tajba