Ix-Xatt tal-Kalkara

ethelyne.italic-visit-kalkara

back-icon home-icon

maltese english

go-to-locationId-daħla msejħa tal-Kalkara għamlet xi żmien tissejjaħ ‘il-Port tal-Ingliżi’. Hija daħla kennija magħrufha għal diversi opri tal-baħar tas-sajjieda u l-barkolori, iżda jaħkimha ħafna l-Grigal. Ix-xatt, kenni u b’veduti mill-isbaħ, tkabbar diversi drabi fosthom fis-snin 50 meta ħa d-dehra preżenti.