Stqarrija Pubblika: il-Forti Salvatur fil-Kalkara

Il-Forti Salvatur inkluż Bieb is-Salvatur, li jinsab biswit it-tieni daħla għall-Kalkara, għandu storja kbira u interessanti. Mhux l-istess jista’ jingħad għall-istat diżastruż u ta’ telqa li jinsab fih illum u l-mod ta’ kif qed jintuża. L-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara temmen bis-sħiħ li postijiet storiċi bħal dan il-forti għandu jinstabilhom użu alternattiv, mhux biss li jagħmlilhom ġieh, iżda wisq iżjed li jżommhom ħajjin taħt manutenzjoni kontinwa. L-Assoċjazzjoni tinnota li:

 1. Fil-preżent dan il-forti huwa propjetà privata wara li kien inbiegħ mill-Gvern fl-1982. Għaldaqstant, il-Forti Salvatur għandu jiġi rekwiżizzjonat minnufih mill-Gvern Ċentrali u l-utent/i preżenti jingħata post alternattiv fejn jista’ jagħmel ix-xogħol b’mod iżjed adegwat. L-Assoċjazzjoni temmen li l-istat preżenti tal-forti u l-operat li kien jew għadu jsir fih mhux sostenibbli li jsir ġewwa post storiku bħalma hi din il-forti.

  2. Ikun adegwat li din il-forti tiġi rijabilitata, restawrata u jinstab użu alternattiv adegwat għaliha, fosthom li jsaħħaħ il-kummerċ turistiku f’din iż-żona u anki joħloq impjiegi għan-nies tal-inħawi

L-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara tappella sabiex tittieħed azzjoni immedjata fuq il-Forti Salvatur, inkluż Bieb is-Salvatur, qabel ma dawn jintilfu għal kollox u nkunu tlifna ġojjel ieħor storiku u arkitettoniku ta’ pajjiżna.

Storja tal-Forti Salvatur:
Fl-1628 il-Gran Mastru Giovanni Paolo Lascaris ta l-bidu għall-bini tas-swar ta’ Santa Margerita, magħrufa ukoll bħala s-swar ta’ Firenzuola. Aktar tard, l-Ordni bdiet il-bini tas-swar tal-Kottonera bil-ħsieb li dawn idawru t-tliet ibliet. L-ewwel daħla tagħhom wara l-Birgu kien Bieb is-Salvatur li jagħti għall-Kalkara, u din qatt ma ġiet kompluta fi żmien il-Kavallieri tant li maż-żmien twessa’ l-bieb t’attakk li beda jservi bħala entratura. Il-Forti Salvatur inbena fl-1724 mill-Gran Mastru Fr Anton Manuel de Vilhena. Il-forti fih żewġ partijiet jagħtu fuq in-naħa tal-art u fuq in-naħa tal-baħar. Huwa wkoll imdawwar b’foss. Kien fih 22 kanun u żewġ porvlisti u fi żmien l-Ingliżi serva bħala riformatorju għat-tfal. Dan minbarra li għal xi snin kien serva bħala kamp tal-priġunieri tal-gwerra, tant li fit-Tieni Gwerra Dinjija ġew internati fih persuni Maltin, fosthom Herbert Ganado. Fuq il-bieb prinċipali tqegħdet skrizzjoni li kienet tgħid li jekk qatt is-swar tal-Kottonera jiġu megħluba, dan il-forti ma kienx se jħalli li jiġi megħlub il-Birgu.

Għal iżjed informazzjoni żur: Visit Kalkara: Il-Forti Salvatur u Visit Kalkara: Bieb is-Salvatur

Ritratti u Video ħajr lil Pierre Farrugia
Ritratti oħra ħajr lil Fort Finder

2 thoughts on “Stqarrija Pubblika: il-Forti Salvatur fil-Kalkara”

 1. Well done! Very interesting and you should have more of these articles. We should look after all this Maltese history for the future generations.

  Liked by 1 person

  1. Jidhirli li dan il-bini ghmel zmiem iservi bhala riformatorju ghat-tfal
   “Imqarbin::”
   Fi tfuliti il- genituri kienu jwessuna
   “Jekk ma ggibx ruhek sewwa nibghatek IS-SALVATUR.

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s