Laqgħa mal-Ministru Onor. Dr. Josè Herrera

maltese english

Matul l-aħħar jiem delegazzjoni mill-Kumitat tad-Direzzjoni tal-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara kellha laqgħa mal-Onor. Dr. Josè Herrera, Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali. Fost it-temi li ġew diskussi nsibu r-restawr u l-manutenzjoni tal-Forti Ricasoli fejn l-Onor. Dr. Herrera mhux biss tkellem dwar l-inizjattivi u l-ħidma li għaddejja bħalissa, iżda sostna l-impenn tiegħu li jinstabu fondi biex dan il-proġett ikun wieħed ħolistiku. L-Assoċjazzjoni rrimarkat li dan il-pjan huwa fl-istess linja ta’ ħsieb tagħha, u rringrazzjat lill-Ministru għall-impenn tiegħu.

Ġew diskussi ukoll temi oħrajn fosthom l-inventarju nazzjonali tas-Sovratendenza tal-Wirt Kulturali u diversi proġetti mwettqa u li ser jitwettqu mill-Assoċjazzjoni fil-Kalkara. Id-delegazzjoni tal-Kumitat tad-Direzzjoni raddet ħajr lill-Onor. Dr. Herrera tal-impenn li wera matul id-diskussjoni kollha.

Għall-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara kienu preżenti l-President Ivan Cauchi, is-Segretarju Duncan Brincat, il-Viċi-President Nathalie Seguna u l-Uffiċjal tal-Komunikazzjoni Etienne Camilleri.

AWK - Dr Josè Herrera

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s