Kunsill ġdid għall-Kalkara

Il-Kumitat tad-Direzzjoni tal-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara jawgura ħidma sfieqa b’risq il-Kalkara lil dawk il-persuni kollha eletti fl-elezzjoni tal-Kunsill Lokali 2019. Il-Kumitat jifraħ lil Wayne Aquilina għall-ħatra tiegħu bħala Sindku, lil Vince Bongailas għall-ħatra tiegħu bħala Viċi-Sindku u lil Christopher Bruno, Speranza Chircop u Maria Sultana bħala Kunsillieri.

Il-Kumitat iħoss ukoll li għandu jirringrazzja lil dawk il-kandidati l-oħra li tefgħu n-nomina tagħhom iżda ma ġewx eletti. Flimkien, bħala raħal magħqud, inkomplu naħdmu għall-ġid tal-lokalità li tant inħobbu.

Wayne Aquilina
Wayne Aquilina –  Sindku
Vince Bongailas
Vince Bongailas – Viċi Sindku
Christopher Bruno
Christopher Bruno
Speranza Chircop
Speranza Chircop
Maria Sultana
Maria Sultana

2 thoughts on “Kunsill ġdid għall-Kalkara”

  1. Grazzi tal kumment inhoss li ghalkhemm ma gejtx elett u ghadni gdid ghal hafna nies nixtieq li forsi meta tkunu komdi niltaqa ftit maghkhom lghan tieghi huwa wiehed li nghin sa fejn nista grazzi.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s