Sejħa Għal Soċi Ġodda

Tixtieq tagħmel differenza fil-Kalkara? Għandek xewqa li flimkien naħdmu u nsemmgħu leħinna għall-ġid ta’ raħalna? Jekk iva, inħeġġuk biex tingħaqad mal-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara. Kull ma għandek tagħmel biex tapplika huwa li tipprintja l-applikazzjoni li tidher ma’ din il-kitba u timlieha bid-dettalji tiegħek. L-applikazzjoni mimlija tista’ tingħata lil wieħed mill-membri tal-Kumitat tad-Direzzjoni, tintbagħat email fuq wirtilkalkara@gmail.com jew inkella permezz tal-posta lis-Segretarju, Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara, c/o 89, ‘Sancte Joseph’, Triq ir-Rnella, il-Kalkara. Għal iżjed informazzjoni tista’ tagħmel kuntatt ma’ din il-paġna stess. Grazzi tal-interess.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s